0032 491 08 84 48 info@arbol.be

Diensten voor particulieren

Brandhout
Schade- en waardebepaling bomen
Aan- of verplanten van bomen, struiken en hagen
Standplaatsverbetering
Veiligheids-  en gezondheidscontrole
Snoeien van bomen en struiken
Vellen van bomen

Brandhout

gemengd beuk/eik
gekliefd – +/- 1 seizoen gedroogd 50 eur / ster 70 eur / ster
gekliefd – minstens 2 jaar gedroogd 70 eur / ster 90 eur / ster
meter hout – niet gekliefd – -/+ 1 seizoen gedroogd 30 eur / ster
 • gekliefd hout :   tussen 25 en 40 cm.
 • gemengd is  o.a. eik, berk, beuk, spar, den, populier, wilg, kerselaar,…
 • gratis geleverd binnen een straal van 15 km
 • 5 eur/ster voor transport tussen 15 en 50 km

Schade- en waardebepaling bomen

Een monumentale boom heeft er misschien wel honderden jaren over gedaan om zo mooi te worden. Ook je eigen bomen heb je zien ontwikkelen en groeien over de  jaren heen. Zo bepalen bomen meede waarde van  het straatbeeld, een landschap of  een tuin.  Wij kunnen de waarde  van uw boom opmeten, alsook de eventuele waardevermindering als gevolg van opgelopen schade door derden.

Aan- of verplanten van bomen, struiken en hagen

Bij het  kiezen en aanplanten van nieuwe  bomen, struiken en hagen, moet u uw plantenkeuze en werkmethode afstemmen op de door u gewenste hoogte en breedte en hierbij rekening houden met de bodemgesteldheid (grondsoort, zuurtegraad, waterstand, …). Wij helpen u graag met  het zoeken naar de juiste boom, struik of haag op de  juiste plaats en de met de aanplanting ervan.

Aanvullend kunnen we voor uw de beste groeibegeleiding uitwerken.  Het is namelijk belangrijk om uw aanplant  tijdens de  eerste jaren regelmatig te controleren op schuurwondes, maaischade, vormontwikkeling, …

Tot slot  zorgen wij voor een optimale verplanting van uw bomen of struiken.

Standplaatsverbetering

Veelal is een slechte bodemgesteldheid de achterliggende oorzaak van vele aantastingen en ziektes bij bomen. Wij gaan niet enkel de vitaliteit van uw boom inschatten en de mogelijke ziekteverwekker(s) bepalen, maar ook de eventuele achterliggende oorzaak proberen te vinden en gerichte oplossingen uitwerken.
De meest voorkomende problemen zijn :

 • slechte lucht- en waterhuishouding
 • te kort aan mineralen
 • bodemverdichting
 • te weinig doorwortelbare ruimte

Aan- of verplanten van bomen, struiken en hagen
Bij het kiezen en aanplanten van nieuwe bomen, struiken en hagen, moet u uw plantenkeuze en werkmethode afstemmen op de door u gewenste hoogte en breedte en hierbij rekening houden met de bodemgesteldheid (grondsoort, zuurtegraad, waterstand, …). Wij helpen u graag met het zoeken naar de juiste boom, struik of haag op de juiste plaats en de met de aanplanting ervan.
Aanvullend kunnen we voor uw de beste groeibegeleiding uitwerken. Het is namelijk belangrijk om uw aanplant tijdens de eerste jaren regelmatig te controleren op schuurwondes, maaischade, vormontwikkeling, …
Tot slot zorgen wij voor een optimale verplanting van uw bomen of struiken.

Veiligheids-  en gezondheidscontrole

Hoe sterk bomen ook zijn, vaak zijn ze het slachtoffer van aantastingen met ziektes tot gevolg. Veelal is het niet onmiddellijk zichtbaar dat een boom ziek is.  Dit opmerken is een kwestie van op het juiste moment en de juiste plaats op bepaalde aanwijzingen te letten.  Boomverzorgers worden hierop getraind. Wij proberen zo snel mogelijk de aard en de oorzaak van aantastingen te  determineren en een inschatting te maken van het gevaar voor de bomen de  omgeving dit aan de hand van een Visual Tree Assesment

Visual Tree Assesment (VTA) is een beoordeling van op de grond waarbij de boom onderworpen wordt aan een grondige visuele controle volgens diverse parameters, zoals aanwezigheid van schimmels, groeigedrag, breuken van de bast en stam, vlekken op de bladen, oude en nieuwe wonden, enz.. Er wordt gecontroleerd of de boom eventuele gebreken, zwaktes en mechanische defecten vertoont waardoor hij een gevaar kan betekenen voor zijn omgeving. De actuele conditie en de eventuele structurele problemen worden per boom beschreven en opgesomd in een rapport, waaruit een advies volgt. VTA geeft een beeld van de conditie van een boom op het moment van de beoordeling. Dat geeft nog geen uitsluitsel over de vitaliteit (veerkracht/herstelvermogen/levenskracht) van die boom, wat enkel kan worden vastgesteld door de boom in de tijd op te volgen of de reactie van de boom te beoordelen op ingrepen die in het recente verleden aan of rond de boom werden verricht. Hieruit volgt een specifiek advies of kan er overwogen worden voor een nader onderzoek zoals tomografie of een trekproef.

Tomografie : middels apparatuur wordt inwendig onderzoek verricht naar de mate van houtrot en de desbetreffende delen van de boom, waarna een sluitend oordeel mogelijk is.

Trekproef : middels een simulatie op de boom wordt nagekeken of de boom voldoende veilig is bij windkrachten tot 10 beaufort.

Snoeien van bomen en struiken

Vormsnoei, groeisnoei, opkronen, uitdunnen, kandelaberen,… Soms lijkt het allemaal eenvoudig, maar snoeien vraagt vakmanschap en kennis. Correct snoeien is niet enkel van belang voor de gezondheid en de levensduur van de boom, maar ook voor de veiligheid van mens en omgeving.
Om te snoeien  maken wij  gebruik van verschillende  klim- en touwtechnieken. Klimsporen zijn hierbij uit den boze, om de boom niet te beschadigen.

Wij doen :

 • vormsnoei
 • groei- en snoeibegeleiding
 • uitdunnen
 • achterstallige snoei
 • uitlichten
 • vervangingssnoei bij oudere bomen
 • vorm- en vruchtsnoei bij fruitbomen

Vellen van bomen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een boom geveld moet worden : hij vormt een gevaar voor derden of voor omliggende gebouwen, hij is zwaar beschadigd door storm, hij is door ziektes aangetast , hij is “te groot” geworden, …
Als het verwijderen van de boom de beste keuze (zie veiligheids- en gezondheidscontrole) is, kan hij geveld worden. Dat kan door de boom vrij te laten vallen in de gewenste richting of door hem te demonteren indien de valruimte beperkt is door omliggende bouwsels (pergola,veranda, omheining, garage,…) In ieder geval vraagt het vellen van een boom de nodige planning, het correcte materiaal en gedegen vakmanschap.
Het is dus veelal aangewezen om beroep te doen op een boomverzorger. Wij vellen op de meest ontoegankelijke plaatsen, uiteraard nadat uw gemeente (indien vereist) een kapvergunning heeft afgeleverd.

contacteer ons voor meer info

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht